Άρθρο 43 – Μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

1. Η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα ρυθμίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τις διατάξεις του Ν. 1351/1983, όπως ισχύει. Με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση της διατάξεως αυτής.
2. Με το Προεδρικό Διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

  • 5 Μαΐου 2016, 23:51 | Ευάγγελος

    Η φοίτητη των Αξιωματικών να γινεται παράλληλα με τους Ναυτικούς Δοκίμους όπως γίνεται τώρα στο πλαίσιο επαύξησης διακλαδικού πνευματός καθόσον τα αντικείμενα έχουν μεγάλο συσχετισμό. Εξοικονόμηση πόρων από τη δημουργία νέας σχολής

  • 4 Μαΐου 2016, 16:19 | Κανατσος Νικολαος

    Η φοίτηση στην σχολή ΛΦ να είναι 2 έτη και για την αντίστοιχη των ΑΞ να ειναι 4ετής όπως και στην ΕΛ.ΑΣ και επόμενος βαθμός μετά από 2 έτη της ημερομηνίας αποφοίτησης τους απο την εκάστοτε σχολή.Κατάργηση της σχολής ΥΞ να όσοι επιθυμούν να γίνονται ΥΞ να πρόέρχονται αποκλειστικά από εντός του σώματος και αφού πρώτα έχουν κλείσει 3 έτη από την ημερομηνία εισαγωγής τους στο σώμα.