• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΥΜΑ' | 6 Μαΐου 2016, 10:11

    Η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, με απώτερο σκοπό τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο αυτό, δεν είναι δυνατό να αποτελεί κανονιστική αρμοδιότητα της ΡΑΛ. Πρόκειται για αρμοδιότητα που θα πρέπει να εναπόκειται στην Κεντρική Διοίκηση και άρα στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ τα θέματα των λιμενικών τελών ανήκουν στον πυρήνα της λιμενικής πολιτικής, η οποία και παραμένει στο Υπουργείο, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου. Επισημαίνεται ότι η διάσταση του ανταγωνισμού σε σχέση με τα τέλη των λιμένων είναι μια από πολλές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η έκδοση οποιωνδήποτε οδηγιών θα πρέπει να βασίζεται στη συνεκτίμηση και πολλών και διαφορετικών παραγόντων (κόστος υπηρεσίας, βιωσιμότητα, εδαφική συνοχή, κοινωνικά κριτήρια κ.λπ.), ώστε μόνο τα συναρμόδια Υπουργεία είναι δυνατό να έχουν την απαιτούμενη συνολική οπτική και ευθύνη. Ακόμη, αναφέρεται ότι η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων έχει την ευθύνη τόσο για τον καθορισμό των λιμενικών τελών των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε. όσο και των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), οπότε δεν είναι λογικό η έκδοση οδηγιών -και δη δεσμευτικών- για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών να γίνεται από τη ΡΑΛ. Η ΡΑΛ θα ήταν ωστόσο σκόπιμο να παρέχει υποστήριξη σχετικά. Ως εκ τούτου, η συμβολή της ΡΑΛ θα ήταν ορθό να περιοριστεί στην υποστήριξη επί της μεθοδολογίας του καθορισμού των λιμενικών τελών, που αναφέρεται στο άρθρο 6 του Σχεδίου.