• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας' | 6 Μαΐου 2016, 11:55

    Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζονται οι πόροι της ΔΑΛ, η οποία υπενθυμίζεται ότι δεν έχει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το 1/7 των εισπράξεων του ελληνικού δημοσίου από τις συμβάσεις παραχώρησης σε φορέα της ιδιωτικής οικονομίας αποτελούν τους ετήσιους τακτικούς πόρους της ΔΑΛ. Δηλαδή αν υπολογιστεί μόνο η υπάρχουσα παραχώρηση των προβλητών του ΟΛΠ, που αποφέρει περί τα 30 εκατ. ευρώ ετησίως στο ελληνικό δημόσιο, το ετήσιο τακτικό έσοδο της ΔΑΛ ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ, για να πληρώνει απλά μισθούς (αυξημένου ειδικού μισθολογίου όπως φαίνεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4β) και αποζημιώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου. Περαιτέρω στην παρ. 2 ορίζονται και άλλοι έκτακτοι πόροι, όπως π.χ. χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, καθώς η αφαίμαξη των 4 εκατ. από τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού δεν είναι αρκετή. Με την παρ. 3 συνίσταται ειδικός «Λογαριασμός ΔΑΛ» χωρίς να αναφέρεται η υπαγωγή του σε συγκεκριμένη οργανική μονάδα του Υπουργείου. Άραγε θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, με τις όποιες συνέπειες αναποτελεσματικότητας λόγω της υποστελέχωσής της, ή τελικά οι Υπουργοί Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παρ. 5 θα αποφασίσουν κάτι άλλο, όπως την απευθείας υπαγωγή του ειδικού λογαριασμού της ΔΑΛ στην ίδια τη ΔΑΛ, με τι όποιες συνέπειες αδιαφάνειας. Επίσης απορίες εγείρει η πρόβλεψη της παρ.4 ότι τα έσοδα του Λογαριασμού ΔΑΛ διατίθενται κατά προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της ΔΑΛ, που όπως αναφέραμε είναι ανύπαρκτες. Δεν είναι δηλαδή σαφές που αλλού μπορεί να διατίθενται τα έσοδα του Λογαριασμού της ΔΑΛ. Στην παρ. 6 ορίζεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί προληπτικό έλεγχο στις δαπάνες του λογαριασμού της ΔΑΛ, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά σε κατασταλτικό έλεγχο.