• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.' | 6 Μαΐου 2016, 12:19

    Να παραμείνουν ως έχουν, οι διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 2 και 3 του Νόμου 4211/2013(ΦΕΚ 256/Α'/28-11-2013) στον οποίο υπολογίζονται και καθορίζονται οι χρεώσεις των τελών (Τ.Π.Π.) των σκαφών.