• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΛΛΑ ΜΥΛΩΝΑ' | 26 Μαΐου 2016, 23:12

    Αφού λοιπόν μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις πρέπει οι διοικούμενοι να υπακούσουν και να προαχθούν σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Το ίδιο έχει συμβεί και το πολεμικό ναυτικό. Εκεί δεν ρύθμισαν το θέμα με διάταξη όπως τους συνέφερε αλλά συμμορφώθηκαν και ορισμένοι παρέμειναν στον ίδιο βαθμό για αρκετά χρόνια. Άρα το άρθρο που θα προσπαθήσετε να περάσετε είναι αντίθετο στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και δη διαταράσσεται η ομοιομορφία της σταδιοδρομίας κάθε Αξιωματικού. Προτείνω να εφαρμοστεί ότι και στο πολεμικό ναυτικό. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζει η νομοθεσία κατά περίπτωση.