• Σχόλιο του χρήστη 'TMHMA TEA Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ' | 28 Σεπτεμβρίου 2011, 15:08

    Εαν η βάση δεδομένων στηρίζεται στα ψηφιοποιημένα στοιχεία της ΑΓΡΟΓΗΣ (η οποία, εξ' όσων γνωρίζουμε ψηφιοποίησε τα δια γράμματα των διανομών χωρίς να λάβει υπόψη της συντεταγμένες οροσήμων κ.λ.π.) και με δεδομένο οτι τα διαγράμματα των διανομών λόγω του τρόπου σχεδίασής τους δεν παρουσιάζουν πάντα την επιθυμητή ακρίβεια, πιστεύουμε οτι θα υπάρξει θέμα στην ακρίβεια των παρεχόμενων γεωμετρικών στοιχείων. παρ. 5 :Θα γίνεται έλεγχος και των γεωμετρικών στοιχείων του γεωτεμαχίου; αυτό προ¨θποθέτει αποκλειστική ενασχόληση του τοπογραφικού στνεργείου. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ανάγκη διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο να την αναλαμβάνει ο ωφελούμενος.