Θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης...
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων»

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει από σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων».Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 21.00.Μετά τιμής,O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΕλευθέριος Αυγενάκης [...]

Περισσότερα »
17 Ιουνίου 2024, 21:0024 Σχολιάσιμα Άρθρα54 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αναρτάται προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA και η συνοπτική περίληψη του σχεδίου στην ελληνική γλώσσα, με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Το σχέδιο φέρει τον τίτλο: DRAFT MASTER PLAN “WATER MANAGEMENT IN THESSALY IN THE WAKE OF STORM DANIEL How to Address Thessaly’s Water-Related Agricultural Challenges”, έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, παρατίθεται και στην ελληνική γλώσσα και αναπτύσσεται σε 6 βασικά κεφάλαια και συνολικά 397 σελίδες.Το σχέδιο της κύριας έκθεσης θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19/4. Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση δεν δεσμεύουν την κυβέρνηση. [...]

Περισσότερα »
19 Απριλίου 2024, 15:001 Άρθρα22 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ
Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο: "Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ"

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον τίτλο «Ενιαίο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ».Δεδομένης της σημασίας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00. Ο ΥπουργόςΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιος Γεωργαντάς [...]

Περισσότερα »
27 Φεβρουαρίου 2023, 18:0028 Άρθρα18 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον τίτλο: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον τίτλο: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση εν γένει του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των κτηνοτρόφων και με γνώμονα την ενδυνάμωση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 22.00.Σπυρίδων – Παναγιώτης ΛιβανόςΥπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [...]

Περισσότερα »
29 Σεπτεμβρίου 2021, 22:0011 Άρθρα891 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 12
Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 12

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων,β) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων   του κλάδου,γ) τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις, τον διεθνή ανταγωνισμό και την  ανάγκη στήριξηςτων ελληνικών προϊόντων, του Έλληνα παραγωγού και του καταναλωτή, προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 12: Προδιαγραφή «για την παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών» και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις για την παραγωγή πιστοποιημένων ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και ψαριών Λιμνοθάλασσας, λαμβάνοντας υπόψη ως κύρια σημεία:την εκτροφή και την παραγωγή ψαριώντον τεμαχισμό/ τυποποίηση/ συσκευασία/ εμπορία/ ή και διάθεση στην αγορά πιστοποιημένων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών τα οποία προέρχονται  από πιστοποιημένες επιχειρήσεις.την ιχνηλασιμότητα και τον διαχωρισμό των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών.Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικής Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων [...]

Περισσότερα »
28 Ιουνίου 2021, 11:002 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 11
Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 11

Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 11Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της πιστοποίησης των «Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών» σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008 και ΚΑΝ (ΕΚ) 1308/2013 και ειδικότερα την πιστοποίηση με την ένδειξη «κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής»β) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων του κλάδου,γ) την ανάγκη επέκτασης των προδιαγραφών στα προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (όπως τα παρασκευάσματα κρέατος, τα προϊόντα με βάση το κρέας, τον κιμά, κλπ) καιδ) την ανάγκη ανάδειξης και προώθησης των παραγόμενων προϊόντων μέσω της πιστοποίησής τους,προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 11 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.Τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής παράγονται σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένες προδιαγραφές εκτροφής και διατροφής των πουλερικών. Οι εν λόγω προδιαγραφές έχουν καθοριστεί με κοινοτικούς κανονισμούς (ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008 και ΚΑΝ (ΕΚ) 1308/2013 όπως ισχύουν) και είναι προαιρετικές (προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών Ε.Π.Ε.).Η παραγωγή κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά, ολόκληρα ή σε τε [...]

Περισσότερα »
20 Ιουνίου 2021, 12:002 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 10
Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 10

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:1. την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων2. τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου,3. τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις του καταναλωτή, τον διεθνή ανταγωνισμό και την ανάγκη στήριξης των ελληνικών τοπικών προϊόντων και του Έλληνα παραγωγού4. την συμβολή στην αειφορία της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, με οφέλη για το φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία και την παράδοσηπροέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 10 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του. Το πρότυπο AGRO 10 αφορά προδιαγραφές για την παραγωγή τοπικών ελληνικών προϊόντων που αναδεικνύουν την ελληνική παραγωγή, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία. Η διάκριση των προϊόντων αυτών μέσω της τήρησης προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και της πιστοποίησης της εφαρμογής τους θα δώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής (φυτική, ζωϊκή παραγωγή και μεταποίηση) αλλά και στις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού.Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικής Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων [...]

Περισσότερα »
20 Ιουνίου 2021, 12:002 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 9
Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 9

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων,β) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων του κλάδου,γ) τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις, τον διεθνή ανταγωνισμό και την ανάγκη στήριξης των ελληνικών προϊόντων, του Έλληνα παραγωγού και του καταναλωτή,προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 9 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων προστατευόμενων περιοχών NATURA» και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε γεωργική εκμετάλλευση/ επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία και διάθεση προϊόντων που παράγονται εντός των προστατευόμενων περιοχών NATURA και επιθυμεί να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή των απαιτήσεων του εν λόγω προτύπου, προκειμένου τα τελικά προϊόντα να φέρουν σήμα πιστοποίησης που να βεβαιώνει ότι προέρχονται από προστατευόμενες περιοχές NATURA.Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικής Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων υπη [...]

Περισσότερα »
20 Ιουνίου 2021, 13:002 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 8
Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 8

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων,β) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων   του κλάδου,γ) τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις, τον διεθνή ανταγωνισμό και την  ανάγκη στήριξηςτων ελληνικών προϊόντων, του Έλληνα παραγωγού και του καταναλωτή, προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 8: Προδιαγραφή για την παραγωγή «πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος» και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις για την παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη ως κύρια σημεία:την εκτροφή των χοίρωντον τεμαχισμό/ τυποποίηση/ συσκευασία/ εμπορία/ ή και διάθεση στην αγορά πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος από σφάγια χοίρων τα οποία προέρχονται  από πιστοποιημένες χοιροτροφικές εκτροφές.την ιχνηλασιμότητα του χοιρινού κρέατος.Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικής Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων κλπ, ακολουθώντας διεθνείς κανόνες τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή [...]

Περισσότερα »
20 Ιουνίου 2021, 12:002 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαβούλευση για τα σχέδια προδιαγραφών που αφορούν στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα AGRO 2-5)
Δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια προδιαγραφών που αφορούν στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα AGRO 2-5)

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων AGRO 2,γ) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων του κλάδου,δ) την ανάγκη επέκτασης των προδιαγραφών στα μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης (όπως το λάδι, το κρασί, η κομπόστα, ο χυμός, τα ζυμαρικά κλπ) καιε) την ανάγκη ανάδειξης και προώθησης των παραγόμενων μεταποιημένων προϊόντων μέσω της πιστοποίησής τους,προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 2-5 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.Το πρότυπο AGRO 2-5 αφορά στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων φυτικής παραγωγής και αποτελεί μέρος της σειράς των προτύπων AGRO 2 για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος γεωργικής παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και τη μη ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων. Όμως η Ολοκληρωμένη Διαχείριση δεν περιλαμβάνει μόνο απαιτήσεις για την καλλιέργεια (AGRO 2-1 & 2-2), αλλά επεκτείνεται και σε άλλα στάδια παραγωγικών διαδικασιών που περιλαμβάν [...]

Περισσότερα »
31 Μαΐου 2021, 12:002 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το "Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το "Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025. Στο παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αποτυπώνονται οι δράσεις που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, τις τομεακές εθνικές στρατηγικές, τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, καθώς και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους.Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 95189/16.09.2020 (Β’ 3961) «Κατάρτιση, Διαβούλευση και υποβολή ΤΠΑ/ΠΠΑ» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123, παρ. 3 του Ν.4635/2019 (Α΄167), οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και οι πολίτες, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του προγράμματος, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, θα διαρκέσει ένα μήνα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & ΤροφίμωνΣπυρίδων Παναγιώτης Λιβανός [...]

Περισσότερα »
14 Μαΐου 2021, 15:001 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (L111/59).
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (L111/59).

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαυρουδής Βορίδης, θέτει από σήμερα, 20/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση Οδηγίας 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (L111/59)» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 04/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  [...]

Περισσότερα »
4 Δεκεμβρίου 2020, 15:0017 Άρθρα59 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης για την “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος”
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης για την “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος”

Φίλες και φίλοι, Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, στις 15:00’, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης της «Τροποποίησης της υπ’αριθμ.8197/90920/22-7-2013 απόφασης για την θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος». Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψιν τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με στόχο την διευκόλυνση της συμμετοχής στην εν θέματι διαδικασία, παρατείνεται κατά δύο (2) εβδομάδες, η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαυρουδής Βορίδης   Διαβούλευση για την τροποποίηση της αριθ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του [...]

Περισσότερα »
3 Απριλίου 2020, 14:0031 Άρθρα174 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, θέτει από σήμερα, 16/8/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 22:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 17/9/2018/ ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ [...]

Περισσότερα »
17 Σεπτεμβρίου 2018, 15:0016 Άρθρα247 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, θέτει από σήμερα, 6/2/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 6/3/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ [...]

Περισσότερα »
6 Μαρτίου 2018, 15:0027 Άρθρα117 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις
Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, θέτει από σήμερα, 16/8/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15/9/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ [...]

Περισσότερα »
15 Σεπτεμβρίου 2017, 15:0023 Άρθρα27 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαβούλευση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Διαβούλευση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ απευθύνει πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση των όρων για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς ποικιλιών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων, βάμβακος και κηπευτικών, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.Καλείστε να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στα άρθρα του.Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης: 22/8/2017 Σας ευχαριστώΟ Διευθύνων ΣύμβουλοςΑθανάσιος Βλάχος [...]

Περισσότερα »
22 Αυγούστου 2017, 15:001 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, θέτει από σήμερα, 24 / 03 /2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 24 / 04 /2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ [...]

Περισσότερα »
24 Απριλίου 2017, 15:0020 Άρθρα52 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαβούλευση για αγορά σπόρων του ΕΛΓΟ
Διαβούλευση των όρων για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ απευθύνει πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση των όρων για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς ποικιλιών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων, βάμβακος και κηπευτικών, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.Καλείστε να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στα άρθρα του.Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης: 23 / 9 2016Διαβάστε το κείμενο της Προκήρυξης εδώΣας ευχαριστώΟ Δ/νων ΣύμβουλοςΑθανάσιος Βλάχος [...]

Περισσότερα »
23 Σεπτεμβρίου 2016, 15:002 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – 5η ομάδα
Δημόσια Διαβούλευση για "Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – 5η ομάδα"

Φίλες και φίλοι,Μετά τη θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης το οποίο έχει ως στόχο «…την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» και σε εφαρμογή του άρθρου 30 της αριθ. 8197/90920/2013 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β΄ 1883/2013) «Ενημέρωση των επαγγελματιών χρηστών για θέματα Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» σήμερα τίθενται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση οι «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – 5η ομάδα» και συγκεκριμένα για τις καλλιέργειες:1. Πορτοκαλιά2. Λεμονιά3. Μανταρινιά4. Βρώμη5. Σίκαλη6. Καρπούζι υπαίθρου7. Πεπόνι υπαίθρου8. Σπανάκι9. Βιομηχανική τομάτα10. Κρεμμύδι11. ΣκόρδοΟι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ο οποίος ενσωματώνει και τις διατάξεις της Οδηγίας αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L 309/71) «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων».Η σύνταξη των αναφερομένων Οδηγιών έγινε από Ομάδες Εργασίας ειδικών στην φυτοπροστασία επιστημόνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφ [...]

Περισσότερα »
2 Ιουλίου 2014, 12:0011 Άρθρα13 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Δημόσια Διαβούλευση επί του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ»

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, θέτει από σήμερα, 26/10/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 27 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  [...]

Περισσότερα »
27 Νοεμβρίου 2015, 14:0044 Άρθρα144 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΓΟ)-ΔΗΜΗΤΡΑ. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, επιχειρείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας συνένωσης τεσσάρων, εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), των οποίων ο σκοπός και οι κύριες αρμοδιότητες αφορούν στην ανάπτυξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και οικονομίας.Τα τέσσερα ως άνω ΝΠΙΔ, ήτοι: (α) Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) (ν.1845/1989), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ν.2520/1997), (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT) (ν.2637/1998) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) (ν.3698/2008), συγχωνεύθηκαν σε έναν ενιαίο φορέα, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις:  (α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Β του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1  του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180) και (β)  της υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2284). Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί με τη νομική μορφή του [...]

Περισσότερα »
10 Νοεμβρίου 2014, 13:0026 Άρθρα81 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Χορήγηση άδειας για σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊοντων
Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση

Φίλες και φίλοι,Με την θέση σε ισχύ του Κανονισμού(ΕΚ) 1107/2009 καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή της κατηγορίας χρηστών επί της άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.Οι χρήστες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση είναι αναγκαία η θέσπιση διατάξεων που να ρυθμίζουν το θέμα.Για τον σκοπό αυτό τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το συνημμένο σχέδιο Υπουργικής απόφασης με το οποίο προσδιορίζονται τα κριτήρια, οι απαιτήσεις σε στοιχεία και η ακολουθούμενη διαδικασία για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει ένα (1) μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 21-3-2014 (ένα μήνα από την υπογραφή του παρόντος).Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.Αθήνα 21-2-2014Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΜάξιμος Χαρακόπουλος [...]

Περισσότερα »
21 Μαρτίου 2014, 13:0012 Άρθρα6 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών
Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών»

Τίθεται από 14-2-2014 έως και 28-2-2014 ώρα 13:00 μ.μ., σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών».Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται μία ουσιαστική παρέμβαση στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών.Η υδατοκαλιέργεια αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πλέον αειφόρες δραστηριότητες που με τρόπο βιώσιμο και αποτελεσματικό συμβάλλει στη διαρκή αύξηση της παραγωγής υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας  αλιευμάτων που διασφαλίζουν την υγεία του καταναλωτή.Η συστηματική υδατοκαλλιέργεια, αξιοποιώντας τη βιοτεχνολογία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο τμήμα της βιο-οικονομικής της δραστηριότητας και ισχυρό πυλώνα των προτάσεων  μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, έχοντας ως αποστολή να βελτιώσει το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο των αλιευτικών της προϊόντων. Η υδατοκαλλιέργεια καλείται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες και προτιμήσεις της αγοράς, να προσαρμοσθεί  στις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες των περιοχών και να διατηρήσει την παγκόσμια τεχνολογική πρωτοπορία, εναρμονιζόμενη με τη φύση και την κοινωνία, ενώ παράλληλα οφείλει να εναρμονιστεί με τους κ [...]

Περισσότερα »
28 Φεβρουαρίου 2014, 13:0031 Άρθρα199 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (4)
Δημόσια διαβούλευση για την 4η ομάδα οδηγιών για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Φίλες και φίλοι,Μετά τη θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή  της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος  και σε εφαρμογή του άρθρου 30 «Ενημέρωση των επαγγελματιών χρηστών για θέματαΟλοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» σήμερα τίθενται σε δημόσια  ηλεκτρονική διαβούλευση οι «ΟδηγίεςΟλοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» για τις  καλλιέργειες:ΦιστικιάΒαμβάκιΜαρούλιΛάχανοΚουνουπίδι-Μπρόκολο ΤομάταθερμοκηπίουΑγγούριθερμοκηπίουΠιπεριάθερμοκηπίουΜελιτζάναθερμοκηπίου Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν  σε εφαρμογή του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην  αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ο οποίος ενσωματώνει καιτις διατάξεις της Οδηγίας αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L 309/71) «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίουγια τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη της  ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων».Η  σύνταξη των αναφερομένων Οδηγιών έγινε από Ομάδες Εργασίας ειδικών στην  φυτοπροστασία επιστημόνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  που συγκροτήθηκαν με Απόφαση του κ. Υπουργού και τους φορείς: Μπενάκειο  Φυτο [...]

Περισσότερα »
30 Δεκεμβρίου 2013, 13:009 Άρθρα19 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία - Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας
Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία - Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Φίλες και φίλοι,Μετά την δημόσια διαβούλευση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων» και σε εφαρμογή του «Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία», σήμερα τίθενται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση οι «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» των καλλιεργουμένων φυτών και συγκεκριμένα για τις καλλιέργειες:ΑμπέλιΜηλιάΑχλαδιάΚυδωνιάΔαμασκηνιά ΡύζιΚαπνόΣιτάριΚριθάριΑραβόσιτοΟι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ο οποίος ενσωματώνει και τις διατάξεις της Οδηγίας αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L 309/71) «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων».Η σύνταξη των αναφερομένων Οδηγιών έγινε από Ομάδες Εργασίας ειδικών στην φυτοπροστασία επιστημόνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους φορείς Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.), Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κ [...]

Περισσότερα »
30 Σεπτεμβρίου 2013, 14:0010 Άρθρα28 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπ.Α.Α.Τ.
Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις»

Τίθεται από σήμερα, 09 Σεπτεμβρίου 2011, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις»Η αγροτική νομοθεσία που ισχύει σήμερα είναι διάσπαρτη και κατακερματισμένη σε σειρά νομοθετημάτων, με αποτέλεσμα να είναι δύσχρηστη και δυσχερής στην εφαρμογή της. Το πλαίσιο αυτό δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονες ανάγκες, αφού η διαχείριση των εκτάσεων αυτών γίνεται με τον αγροτικό Κώδικα που κυρώθηκε το 1949, καθώς και αναπτυξιακού χαρακτήρα διατάξεις των δεκαετιών 1970 και 1980.Ειδικότερα, η διαχείριση των εκτάσεων του Υπουργείου είναι σήμερα κατακερματισμένη σε διάφορα διοικητικά όργανα (Υπουργός, Γεν Γραμματέας Υπουργείου, Περιφερειάρχης, Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιτροπές Απαλλοτριώσεων) και η προστασία τους, που, σήμερα, ανήκει σε υπηρεσίες τις περιφέρειας, δεν έχει αποφέρει καρπούς, λόγω ελλείψεως προσωπικού και πολιτικών παρεμβάσεων.Επιπλέον, εκτάσεις διαχείρισης του Υπουργείου έχουν, από χρόνια, καταληφθεί, κυρίως, για αγροτική χρήση, είτε λόγω λαθών και παραλείψεων της Διοίκησης, που δε [...]

Περισσότερα »
28 Σεπτεμβρίου 2011, 23:5922 Άρθρα136 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα
Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπ.Α.Α.Τ. με τίτλο «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ», συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2011, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ»,  συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις».Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου υποστήριξης του έλληνα αγρότη για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγροτικής παραγωγής. Το πλαίσιο αυτό δομείται σε τρία επίπεδα:Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας.Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας στον αγροτικό τομέα.Για την υλοποίηση των στόχων αυτών προωθείται η συγχώνευση τεσσάρων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων (ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΓΕΠ, ΕΛΟΓΑΚ) σε έναν ενιαίο φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ».Με τη συγχώνευση των τεσσάρων νομικών προσώπων επιτ [...]

Περισσότερα »
26 Σεπτεμβρίου 2011, 23:5931 Άρθρα235 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας
Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Φίλες και φίλοι,Μετά την δημόσια διαβούλευση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων» και σε εφαρμογή του «Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία», σήμερα τίθενται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση οι «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» των καλλιεργουμένων φυτών και συγκεκριμένα για τις καλλιέργειες:1. Φράουλα2. Πεπόνι θερμοκηπίου3. Πατάτα4. Μπανάνα θερμοκηπίου5. Φακή6. ΡεβίθιΟι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ο οποίος ενσωματώνει και τις διατάξεις της Οδηγίας αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L 309/71) «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων».Η σύνταξη των αναφερομένων Οδηγιών έγινε από Ομάδες Εργασίας ειδικών στην φυτοπροστασία επιστημόνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που συγκροτήθηκαν με Απόφαση του κ. Υπουργού και τους φορείς: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ [...]

Περισσότερα »
1 Ιουλίου 2013, 23:596 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
Δημόσια Διαβούλευση για τις "Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας"

Φίλες και φίλοι,Μετά την δημόσια διαβούλευση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων» και σε εφαρμογή του «Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία», σήμερα τίθενται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση οι «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» των καλλιεργουμένων φυτών και συγκεκριμένα για τις καλλιέργειες:Ακτινίδιο, Ελιά, Αμυγδαλιά, Ροδακινιά και Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Συκιά.Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ο οποίος ενσωματώνει και τις διατάξεις της Οδηγίας αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L 309/71) «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων».Η σύνταξη των αναφερομένων Οδηγιών έγινε από Ομάδες Εργασίας ειδικών στην φυτοπροστασία επιστημόνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους φορείς Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.), Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομί [...]

Περισσότερα »
27 Μαρτίου 2013, 15:597 Άρθρα14 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών
Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Τίθεται από σήμερα, 30-1-2013 έως και 11-2-2013, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε δύο Ενότητες:Με την Ενότητα Α΄ επιχειρείται μία ουσιαστική παρέμβαση στους τομείς της υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων και ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων καθώς και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, με τη θέσπιση ενός κωδικοποιημένου νομοθετικού πλαισίου που καθιερώνει ένα ενιαίο, αναλογικό και αποτρεπτικό σύστημα για την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία στους ανωτέρω τομείς.Οι ρυθμίσεις της Ενότητας Α΄ κρίνονται αναγκαίες, διότι με την υπάρχουσα κατάσταση αφενός η ύπαρξη διάφορων νομικών βάσεων και διαδικασιών για την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων στους υπόψη τομείς, δεν εγγυάται την ενιαία και αναλογική αντιμετώ [...]

Περισσότερα »
11 Φεβρουαρίου 2013, 15:0063 Άρθρα962 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Δημόσια Διαβούλευση στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Φίλες και φίλοι,Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.Στη χώρα μας, σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτούνται ριζικές και καινοτόμες δράσεις στο χώρο των γεωργικών φαρμάκων. Στόχος μας η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, βασικές συνιστώσες του οποίου είναι η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.Η αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών, όσο καλά και να είναι σχεδιασμένες, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η επιτυχής υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης προϋποθέτει τη σύμπραξη μίας πλειάδας φορέων, από τους παραγωγούς και τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τους υπευθύνους των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τις εταιρείες χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τα ερευνητικά ιδρύματα, τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για τα γεωργικά φάρμακα, τις συσκευασίες τους και τα μηχανήματα εφαρμογής, έως και τα νοσοκομεία και το Κέντρο Δηλητηριάσεων.Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας αναφορικά με τα γεωργικά φάρμακα επιδέχεται επιπλέον βελτιώσεων ώστε να πετύχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας της δημόσιας υγείας και περιβα [...]

Περισσότερα »
10 Ιανουαρίου 2013, 15:0011 Άρθρα130 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία
Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου "Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις"

Το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις» τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα έως και την Παρασκευή 18-11-2011.Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτελεί μια βιώσιμη, οικονομικά και θεσμικά, νομοθετική πρωτοβουλία για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, η οποία θεωρείται άμεσα επιβεβλημένη και θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. [...]

Περισσότερα »
18 Νοεμβρίου 2011, 23:5918 Άρθρα200 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Θεσμικό Πλαίσιο Αγροτικών Συνεταιρισμών
Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους»

Το Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως και την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011.Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα σημαντικά κεφάλαια.Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζεται η δομή και η λειτουργία των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων. Οργανώνεται η εποπτεία τους από το κράτος μέσω εποπτικής αρχής, εθνικού μητρώου και περιοδικής αξιολόγησης.Στο δεύτερο κεφάλαιο οργανώνεται θεσμικά η σχέση των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων με την αγορά των αγροτικών προϊόντων. Στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών και η εξυγίανση της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας. Προτείνεται η παρέμβαση αυτή να γίνει μέσω των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων σε κάθε Περιφέρεια, της Συμβολαιακής Γεωργίας και των Δημοπρατηρίων Αγροτικών Προϊόντων.Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζεται η χρηματοδότηση, τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων διευρύνοντας τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις και ενισχύοντας την πρωτοβουλία τους.Στο τέτ [...]

Περισσότερα »
20 Απριλίου 2011, 23:5919 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

Το Σχέδιο Νόμου «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων και σχολίων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου καθεστώτος προστασίας των ζώων. Η διαδικασία διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011.Μιλένα ΑποστολάκηΥφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΑθήνα, 31 Μαρτίου 2011 [...]

Περισσότερα »
15 Απριλίου 2011, 23:5924 Άρθρα2663 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Γεωργικά Φάρμακα
Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για το «Νόμο-Πλαίσιο για τα Γεωργικά Φάρμακα»

Φίλες και φίλοι,Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για το «ΝΟΜΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ».Στη χώρα μας το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την χορήγηση εγκρίσεων κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων, εμπορίας και χρήσης αυτών είναι πολύ παλαιό και ανάγεται στη δεκαετία του ΄70 ενώ παράλληλα ορισμένα θέματα όπως, ενδεικτικά, η ορθολογική χρήση, ο έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων και η διαχείριση των κενών συσκευασίας, δεν αντιμετωπίζονται καθόλου από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.Παράλληλα οι επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στα χρόνια που μεσολάβησαν είναι ραγδαίες και απαιτείται εκσυγχρονισμός και αναπροσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τα γεωργικά φάρμακα και δη τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ως μέσα για την προστασία των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελ [...]

Περισσότερα »
9 Σεπτεμβρίου 2010, 23:591 Άρθρα59 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων
Δημόσια Διαβούλευση: "Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων"

Σήμερα κατατίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι βασικοί άξονες  του Σχεδίου Νόμου για τη «ΣΥΣΤΑΣΗ   ΕΝΙΑΙΟΥ ΜHTΡΩΟΥ  ΕΜΠΟΡΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ».Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε έντονη διακύμανση τιμών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων με κατακόρυφη αύξηση από τα μέσα του 2007 με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των τροφίμων και του πληθωρισμού.Οι μεταβολές αυτές προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν  σημαντικά προβλήματα και στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων αλλά και στους καταναλωτές των προϊόντων αυτών.Οι υψηλές τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα και η ταυτόχρονη απότομη πτώση των τιμών παραγωγού  θέτουν υπό πίεση τα εισοδήματα των νοικοκυριών, και των παραγωγών και των καταναλωτών.Η σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων αποσκοπεί στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και πληροφοριών η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στην αποτελεσματική παρακολούθηση , ανάλυση και έλεγχο των μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών της αγοράς εγχώριων γεωργικών προϊόντων και θα συμβάλλει καθοριστικά στην διαπίστωση και εν τέλει εξάλειψη των αθέμιτων συμβατικών πρακτικών μεταξύ επιχειρηματικών φορέων καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τρ [...]

Περισσότερα »
2 Ιουλίου 2010, 18:002 Άρθρα17 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
2 Άρθρα38 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.».Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ..       Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   Μαυρουδής Βορίδης  [...]

Περισσότερα »
14 Ιουλίου 2020, 12:0021 Άρθρα555 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαυρουδής Βορίδης, θέτει από σήμερα, 07/04/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 21/04/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ [...]

Περισσότερα »
21 Απριλίου 2020, 15:0024 Άρθρα41 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Σχέδιο Νόμου "ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ"
Σχέδιο Νόμου "ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ"

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , υπό τον τίτλο : << ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ>>.Το προτεινόμενο νομοσχέδιο παρέχει αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών ώστε, μέσω των διατάξεων του Καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του ΑΣ ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της. Παράλληλα, προς επίλυση του παγίου προβλήματος χρηματοδοτήσεως της λειτουργίας των ΑΣ, πράγμα που τους καθιστά μη ανταγωνιστικούς, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών-επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, πράγμα που καθιστά ελκυστική την συμμετοχή τους, χωρίς όμως ο ΑΣ να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας.Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζεται και ο ρόλος του κράτους, ο οποίος περιορίζεται στις διαδικασίες καταχώρησης στο Μητρώο, στον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας και στην μέριμνα για την ανάπτυξη των ΑΣ.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οι [...]

Περισσότερα »
14 Ιανουαρίου 2020, 15:0037 Άρθρα193 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!