• Σχόλιο του χρήστη 'nikolaos' | 14 Νοεμβρίου 2011, 12:46

    Θα πρέπει στην ''Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα ζώων ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία και μετακινούμενους κτηνοτρόφους'' , να διευκρινισθεί εάν αυτές οι εγκαταστάσεις απαιτούν πολεοδομική αδειοδότηση ή σχετική απαλλαγή .