• Σχόλιο του χρήστη 'Πέτρος Καλομοίρης' | 17 Νοεμβρίου 2011, 14:40

    ) Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα ζώων ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία και μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Σε περιοχές με κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των ζώων, τα κτήρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά και κατατάσσονται στα πρόχειρα καταλύματα ζώων. Η διατύπωση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να βαπτιστούν ανοικτοί χώροι «σταυλίκες εγκαταστάσεις» ενώ θα πρόκειται για αποίμενη η παραμελημένη κτηνοτροφική εκμετάλλευση Είναι αδιανόητο να υπάρχει εκμετάλλευση κτηνοτροφική χωρίς στοιχειώδεις εγκαταστάσεις οποίες όμως θα παρέχουν τα απαραίτητα για της ευ-ζωϊα των ζώων