• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ.' | 17 Νοεμβρίου 2011, 19:26

    γ) Κατηγορία Τρίτη:Σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφών (να προστεθεί) ημιεντατικής ή εντατικής μορφής. 3. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων μπορεί να είναι: α) Πρόχειρα καταλύματα ζώων ( με διευκρίνηση αν θα απαιτείται πολεοδομική αδειοδότηση) β) Συμβατικές κατασκευές για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. ..........