• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ' | 18 Νοεμβρίου 2011, 10:15

    1. Το σχέδιο νόμου κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας του κτηνοτρόφου που έως σήμερα ήταν τραγική. 2. Συμφωνούμε απολύτως με τον διαχωρισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε τρεις κατηγορίες (πρόχειρες κατασκευές, εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και εντατικές εκτροφές). Σημειώνουμε πάντως ότι, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να αναφερθεί σαφώς ότι οι εκτροφές που δεν προβλέπουν καθόλου σταβλικές εγκαταστάσεις είναι αποκλειστικά κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, εφόσον αναφερόμαστε σε βοοειδή ή αιγοπρόβατα. Η παραγωγή γάλακτος, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιεινή αυτού, προϋποθέτει την ύπαρξη σταβλικών εγκαταστάσεων. Στην πράξη άλλωστε, στη χώρα μας δεν υπάρχουν αμιγώς κρεοπαραγωγά αιγοπρόβατα. Επομένως θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο της αδειοδότησης και η παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (κρεοπαραγωγική, γαλακτοπαραγωγής, μεικτή) ή έστω να αναφερθεί σαφώς στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1(α) του άρθρου 3, ότι τα ζώα είναι αποκλειστικώς κρεοπαραγωγικής (ή και εριοπαραγωγικής κατεύθυνσης).