• Σχόλιο του χρήστη 'Μάνθος' | 3 Φεβρουαρίου 2013, 15:10

    Εφόσον με τον Ν.1197/81 η εγκατάλειψη ζώου συντροφιάς εμπίπτει στις διατάξεις που αναθεωρούνται, τότε το χρηματικό πρόστιμο αλλά και η ποινή φυλάκισης θα πρέπει να συγχωνευτούν και στον Ν.4039/2012 που είναι μόνο χρηματικό πρόστιμο, πολύ μικρότερο από αυτές εδώ τις αλλαγές. Θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να μην έχουν τέτοιες διαφορές ώστε να μπορούν να κάνουν σωστά την δουλειά τους. Οπότε θα πρέπει αυτές οι αλλαγές να προστεθούν και στον 4039!