• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Σίμογλου' | 5 Ιουνίου 2014, 12:27

    Στο κεφάλαιο Εχθροί-Έντομα-Κάμπιες Λεπιδοπτέρων, στην παράγραφο Βιολογική καταπολέμηση, προτείνεται η χρήση του εντομοπαθογόνου νηματώδους Steinernema carpocapsae με ριζοπότισμα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό σε ποιον εχθρό αφορά η επέμβαση αυτή με ριζοπότισμα. Πλην της αγρότιδας, τα υπόλοιπα λεπιδόπτερα είναι εχθροί του φυλλώματος. Για τους μύκητες των επιφυτικών ωιδίων (Erysiphe, Podosphaera, Sphaerotheca) να αντικατασταθεί η λέξη "εξάνθηση" με την λέξη "επάνθηση".