• Σχόλιο του χρήστη 'G.Patt' | 31 Οκτωβρίου 2015, 19:10

    Οι τέσσερεις μήνες που προβλέπει η παράγραφος 4, για την σύγκληση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν οι οικονομικές καταστάσεις. Ένα λογικό χρονικό διάστημα είναι αυτό των 6 μηνών.