• Σχόλιο του χρήστη 'βασίλης' | 4 Νοεμβρίου 2015, 14:37

    θα ήταν χρήσιμο εκτός της συγχώνευσης να προβλεφθεί και κάποιος τρόπος συνεργασίας ιδιωτικών εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών μέσα στα πλαίσια του αντικειμένου που κάθε φορέας δραστηριοποιήται.Η Εμπορικές εταιρείες στο Εμπόριο και οι Συνεταιρισμοί στην παραγωγή. Η Διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι η καθετοποίηση συνήθως οδηγεί σε αδιέξοδο καθώς αυξάνει αντί να μειώνει τα κόστη και εγκλωβίζει υόσο παραγωγούς όσο και εμπόρους.