• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Π.Σ.Ι. - Η ΠΙΝΔΟΣ' | 26 Νοεμβρίου 2015, 14:48

    Παράγραφος 8: Δεν είναι δυνατή η χορήγηση αντιγράφων των βιβλίων του συνεταιρισμού και λόγω μεγέθους και λόγω εχεμύθειας. Να διαγραφούν οι λέξεις: των βιβλίων του ΑΣ , να αντικατασταθεί με: ''να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των οργάνων που τους αφορούν.''