• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Π.Σ.Ι. - Η ΠΙΝΔΟΣ' | 26 Νοεμβρίου 2015, 14:24

    Παράγραφος 4 Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συγκληθεί εντός 4μήνου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης και δημοσίευσης του ισολογισμού καθώς και η διαδικασία ελέγχου από ορκωτούς λογιστές. Η προθεσμία να γίνει 6 μήνες. Να δίνεται η δυνατότητα το καταστατικό να προβλέπει διαφορετικό μέρος σύγκλισης της Γ.Σ. από την έδρα όταν δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για την πραγματοποίησή της. Παράγραφος 6 Να μην έχει τη δυνατότητα το Ε.Σ. να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Διαφορετικά να υπάρχει περιορισμός στην επαναληψημότητα σύγκλισης της Γ.Σ.