• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΤΙΜΑ' | 21 Απριλίου 2017, 12:50

    Η αναγραφή όλων των ζητούμενων πληροφοριών για τα προϊόντα που κόβονται σε πάγκο ή διατίθενται χύδην, θα προκαλέσει περισσότερη σύγχυση στους καταναλωτές, λόγω του υπερβολικά μεγάλου όγκου πληροφορίας, που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι εμφανής και ευανάγνωστη στο κοινό. Αυτή η πληροφορία θα υπάρχει στην ετικέτα που υπάρχει πάνω στα προϊόντα, για την ενημέρωση των λιανοπωλητών (ώστε αυτοί να ενημερώνουν τους καταναλωτές που αναζητούν τέτοια πληροφόρηση). Υπάρχουν περιπτώσεις προϊόντων που παράγονται λόγω εποχικότητας στη διαθεσιμότητα του γάλακτος από γάλα 2 ή περισσοτέρων χωρών, είτε αυτό είναι για μικρό είτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ξεκάθαρο, σύμφωνα με την πρόταση, αν θα πρέπει να αλλάζει η συσκευασία, ώστε να αναφέρονται κάθε φορά οι χώρες άμελξης, ή να αναγράφονται όλες οι πιθανές πηγές, ακόμα και αν αυτό ισχύει μόνο περιοδικά. Το πρώτο είναι πρακτικά αδύνατο για μια εταιρεία, τόσο για λόγους κόστους, όσο λόγω του απαιτούμενου χρόνου για αλλαγή των συσκευασιών, ενώ το δεύτερο δεν δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα στον καταναλωτή για το εν λόγω προϊόν. Αν πάλι αναγραφεί «Προέλευση Ε.Ε.», δεν θα ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο προϊόν μόνο ελληνικό γάλα ή γενικότερα γάλα από μία μόνο πηγή μέσα στο χρόνο (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα). Υπάρχουν προϊόντα που από τη φύση τους παράγονται από 2 ή περισσότερα είδη γάλακτος και από ενδιάμεσα προϊόντα αυτών. Για παράδειγμα, προϊόντα που παράγονται με αγελαδινό και αιγοπρόβειο μπασκί. Το Αγελαδινό μπασκί αποτελεί για αυτά πρώτη ύλη, που παράγεται από γάλα, βρίσκεται σε έλλειψη στην Ελλάδα και γίνεται εισαγωγή του. Στα προϊόντα αυτά η άμελξη γίνεται π.χ. σε 2 χώρες, και η επεξεργασία του γάλακτος γίνεται επίσης σε 2 χώρες (αφού το μπασκί είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν – πρώτη ύλη για την παραγωγή του τυριού). Η αναγραφή και των 2 χωρών επεξεργασίας, σε αυτή την περίπτωση, πιστεύουμε ότι είναι εν μέρει παραπλανητική, γιατί ο μεγαλύτερος όγκος της επεξεργασίας γίνεται στην Ελλάδα και αυτό δεν θα φαίνεται, αλλά δεν θα είναι και κατανοητό από τον καταναλωτή τι γίνεται σε κάθε χώρα. Αν πάλι αναγραφεί «Προέλευση Ε.Ε.» δεν φαίνεται ότι η παραγωγή αυτού του προϊόντος γίνεται στην Ελλάδα. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο επεξεργασία του γάλακτος για τέτοιες περιπτώσεις. Η απλή αναφορά ότι «χώρα επεξεργασίας» είναι η χώρα που γίνεται η επεξεργασία του γάλακτος, δεν αρκεί. Η αναγραφή της χώρας συσκευασίας, αν η χώρα άμελξης και επεξεργασίας αναγράφονται καθαρά, θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητη, γιατί ούτε βοηθά στην ενίσχυση των ελλήνων κτηνοτρόφων, ούτε βοηθά τον καταναλωτή (η επεξεργασία τον καλύπτει) και απαιτεί επιπλέον χώρο στην ετικέτα, που ήδη θα είναι πολύ φορτωμένη.