• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Αμερικάνου' | 24 Απριλίου 2017, 13:24

    Με τους ορισμούς του άρθρου 1 γίνεται προσπάθεια να διευκρινιστούν τα πρόσωπα (φυσικά / νομικά) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού. Εκτιμούμε, όμως, ότι οι ορισμοί αυτοί δεν είναι απόλυτα σαφείς. Ενδεικτικά, αναφορικά με επιχείρηση/βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, η οποία αγοράζει πρώτη ύλη από παραγωγούς, το επεξεργάζεται και πωλεί τελικό/ συσκευασμένο προϊόν σε αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης και χονδρεμπόρους, δεν είναι σαφές αν εμπίπτει στην κατηγορία «γγ. Μεταποιητικές επιχειρήσεις που εφοδιάζονται νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς» ή αν είναι «Έμπορος αγροτικών προϊόντων». Θα πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις, γιατί η υπαγωγή στην μία ή στην άλλη περίπτωση δημιουργεί δικαιώματα (είσπραξης σε 60 ημέρες από πελάτες) ή υποχρεώσεις (πληρωμής παραγωγών / προμηθευτών σε 60 ημέρες) αντιστοίχως.