• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Εμπόρων Κρέατος & Ζώντων Ζώων Μακεδονίας-Θράκης-Θεσσαλίας' | 24 Απριλίου 2017, 14:14

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 1 Ορισμοί Αναφορικά με το θέμα των ορισμών, οι επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών θα πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν Κωδικό Εμπόρου. Αντιθέτως προς τη διάκριση σε εμπόρους τύπου Α (με εγκαταστάσεις αποθήκευσης) και τύπου Β (χωρίς εγκαταστάσεις αποθήκευσης) που προβλέπει η ΥΑ 278701/2005 (ΦΕΚ Β΄ 726/30-05-2005), θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή για λόγους διασφάλισης των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας, καθώς επίσης και να μην επιτρέπεται επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ευρωπαϊκούς κωδικούς έγκρισης των εγκαταστάσεών τους (πχ. Α 100, F 100) να εισάγουν αλλά και να διακινούν εμπορικά πάσης προέλευσης κρέατα και προϊόντα κρέατος.