• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος' | 3 Σεπτεμβρίου 2017, 09:45

    Ως προς την σύσταση ΚΑΣ και ΚΟΑΣ θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4015). Ειδικότερα, να υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ΚΑΣ αν τα άτομα που δέχεται ως μέλη του, θα ασκούν την ίδια αγροτική δραστηριότητα ή και διαφορετικές. Ως παράδειγμα αναφέρω ότι οι μελισσοκόμοι έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με τους καλλιεργητές ως πρός τη χρήση φυτοφαρμάκων κλπ... Αν λοιπόν οι μελισσοκόμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν δικούς τους ΚΑΣ και δική τους ΚΟΑΣ, αλλά υποχρεούνται να συμμετέχουν σε μεικτούς ΚΑΣ ή ΚΟΑΣ, η φωνή τους θα φιμώνεται και δεν θα φτάνει ποτέ με θεσμικό τρόπο στο υπουργείο, διότι οι μελισσοκόμοι θα είναι πάντα λιγότεροι από τους αγρότες, άρα θα αποτελούν πάντα μειοψηφία, και ποτέ καμία Γενική Συνέλευση ενός μεικτού ΚΑΣ ή ΚΟΑΣ δεν θα εγκρίνει τα αιτήματά και τις προτάσεις των μελισσοκόμων για να τα προωθήσει στο υπουργείο. Ευχαριστώ.