• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστιάνα Καλαθάκη' | 11 Σεπτεμβρίου 2017, 20:18

    Η πρόταση μου είναι οτι στην διοίκηση της ΚΟΑΣ θα πρέπει, για λόγους αντιπροσωπευτικότητας, να υπάρχει ένα μέλος απο κάθε ΚΑΣ ανεξαρτήτως της δύναμης των αντιπροσώπων που έχει. Σκοπός είναι η εκπροσώπηση όλων των ΚΑΣ στη λήψη αποφάσεων καιη ισότιμη διαχείρηση των εκάστοτε κλαδικών θεμάτων. Γενικότερα, ο υπ΄όψιν νόμος κινείται στην σωστή κατεύθυνση και αναμένουμε την εφαρμογή του.