• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ' | 14 Σεπτεμβρίου 2017, 22:42

    Η μελισσοκομική ιστοσελίδα ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ έχει πάνω από 9000 μέλη που αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% του συνόλου των μελισσοκόμων της χώρας. Συζητήσαμε επισταμένα με τα μέλη μας το σχέδιο Νόμου για τον Αγροτικό Συνδικαλισμό, λάβαμε υπόψη μας τις προτάσεις του κου Ντούρα και διαμορφώσαμε την παρακάτω άποψη. α) Ένα σημείο της επικείμενης νομοθεσίας που προβληματίζει, είναι κατά πόσο στους Κλαδικούς Μελισσοκομικούς Συλλόγους (ΚΜΣ) θα ανήκουν τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι ερασιτέχνες μελισσοκόμοι. Το αίτημα των μελισσοκόμων είναι να συνεχίσουν οι μελισσοκομικοί σύλλογοι να περιλαμβάνουν όλους τους μελισσοκόμους που έχουν αριθμό μητρώου στις ΔΑΟΚ είτε ως μόνιμα είτε ως προσωρινά ειδικά μέλη. Τα ειδικά μέλη είναι εν δυνάμει επαγγελματίες οι οποίοι θα στελεχώσουν αργότερα ως κανονικά μέλη στους Συλλόγους β) Η άποψη ότι «η δημιουργία Κλαδικών Ομοσπονδιών Μελισσοκομικών Συλλόγων (ΚΟΜΣ) ανά περιφέρεια θα νομιμοποιήσει τον παραλογισμό των μπλόκων που λειτουργούσαν εξωθεσμικά και θα ενισχύσει διασπαστικές και κομματικές κινήσεις» αποτελεί παραλήρημα ατόμου που χάνει την μοναδικότητα στις επαφές με τα γραφεία των Υπουργών και Υφυπουργών, τις ετήσιες χρηματοδοτήσεις του ΥΠΑΑΤ και το κομματικό εφαλτήριο για την ανέλιξη στα βουλευτικά έδρανα. Το παλιό σύστημα της μιας και μοναδικής ΚΟΣΜ (ΟΜΣΕ) δημιούργησε παρά έλυσε προβλήματα στη Ελληνική Μελισσοκομία και η διασπαστική της πολιτική ανάγκασε Μελισσοκομικούς Συλλόγους να αποχωρίσουν. Οι περιφερειακές ΚΟΣΜ ασφαλώς θα είναι περισσότερο ευέλικτες από τη μια και μοναδική, θα μεταφέρουν τοπικά προβλήματα τα οποία η μια ΚΟΜΣ, δεν θα μπορούσε να εντοπίσει (το είδαμε στην πράξη) και το σπουδαιότερο η ανάδειξη των προβλημάτων και οι προτάσεις επίλυσής τους δεν θα στηρίζεται στη μοναδικότητα, σπουδαιότητα ή αυταρχικότητα ενός ατόμου. γ) Αιτία μη εφαρμογής του ν.4015 ήταν η ενσωμάτωση σε ενιαίους συλλόγους τους μελισσοκόμους και τους κτηνοτρόφους. Στο θέμα αυτό σύσσωμοι οι μελισσοκομικοί σύλλογοι και η ΟΜΣΕ αντέδρασαν με το επιχείρημα ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων. Ο διαχωρισμός σε ξεχωριστούς Μελισσοκομικούς Συλλόγους θεωρήθηκε και είναι επιτυχία του κλάδου που το απαίτησε με επιμονή και επιχειρήματα. Για το λόγο αυτό μας εξέπληξε αρνητικότατα η προσωπική άποψη ότι η «κτηνοτροφία, η αλιεία και η μελισσοκομία αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα πανελλαδικά γι’ αυτό και πρέπει να έχουν μια ενιαία Συνομοσπονδία». Η Συνομοσπονδία των περιφερειακών ΚΟΜΣ θα αποτελέσει το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου και μέσω αυτού θα μεταφέρονται και θα επιλύονται τα περιφερειακά προβλήματα. Η θετική ανταπόκριση του Υπουργείου στο αίτημα των μελισσοκόμων για ξεχωριστούς Συλλόγους, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδία είναι επίτευγμα αγώνων των μελισσοκόμων και δεν πρέπει να θυσιαστεί χάριν ατομικών και προσωπικών επιδιώξεων. Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις του κου Ντούρα ως προέδρου ΟΜΣΕ, δεν προήλθαν μέσα από συζητήσεις Γενικών Συνελεύσεων Μελισσοκομικών Συλλόγων και κατά την άποψή μας αποτελούν προσωπικές απόψεις οι οποίες επ’ ουδενί τρόπο αντιπροσωπεύουν τους έλληνες μελισσοκόμους και τους συλλόγους τους. Οι Διαχειριστές της Ιστοσελίδας Λύτρας Γιάννης Μόσχος Ντιώνιας Κοσμάς Βασιλειάδης Βαχλιώτης Χαράλαμπος