• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξης Μπακούρος' | 14 Ιανουαρίου 2020, 11:21

    Στην παρ.2 να φύγει η αναφορά σε πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες. Επίσης στην ίδια παρ. περ. γ το δεύτερο εδάφιο να διατυπωθεί ως εξής:Τα πρόσωπα αυτά, που ορίζονται με συμφωνία των συγχωνευομένων ΑΣ και εγκρίνονται από την εποπτική αρχή, εξετάζουν επίσης και τους όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.