• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Γαϊτανιδου' | 1 Ιουλίου 2020, 16:40

    Είναι άξιον απορίας πώς σε ένα νομοσχέδιο που σχετίζεται αμιγώς με την εμπορική-οικονομική δραστηριότητα ιδιωτών, όπως αποτυπώνεται και στην αιτιολογική του έκθεση, να "εισβάλει" με μια γραμμή τροποποίηση-προσθήκη σε ένα άρθρο του Δασικού Νόμου του 1979 με τίτλο «Λοιπές εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς τομέα», ένας όρος που αφορά σε μη οικονομική δραστηριότητα του δημοσίου τομέα. Σας θυμίζω την σχετική εν ισχύ νομοθεσία για την ίδρυση καταφυγίων ζώων συντροφιάς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα: το Ν. 604/1977 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/1977) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων», το Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ 96/τ.Α/΄1978) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων» και το άρθρο 14 του Ν. 3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/2003). Κατ' εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σήμερα σε εθνικό επίπεδο καταφύγια-κολαστήρια ζώων, χώροι που τα ζώα συγκεντρώνονται και απλά ξεχνιούνται, ενώ κατάπτυστες για τη χώρα μας εικόνες εμφανίζονται συχνά σε δημοσιεύματα για τον τρόπο "φροντίδας" τους. Θα λυθεί το πρόβλημα με τη δυνατότητα ίδρυσης καταφυγίων "στην άκρα" του κάθε Δήμου και δη σε βραχώδης εκτάσεις; Το πρόβλημα της διαχείρισης των αδέσποτων δεν λύνεται με την απομάκρυνση και μη θέαση των ζώων που με ταχύτητα πολλαπλασιάζονται, αλλά με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την κατοχή και εκτροφή ζώων συντροφιάς. Η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί, αφενός γιατί εγείρει σοβαρά θέματα νομιμότητας μη συσχετιζόμενη με την εν ισχύ εθνική νομοθεσία, αφετέρου γιατί η ομάδα σύνταξης φαίνεται να αγνοεί την σημασία του όρου "αδέσποτο ζώο".