• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ' | 2 Ιουλίου 2020, 12:22

    Η δημιουργία καταφυγιων σε δασική περιοχή ξεπερνά πολλά εμπόδια και ειναι απόλυτα αναγκαία για την προσωρινή φιλοξενία των ζώων και την προφύλαξη τους από τους κινδύνους του δρόμου και θα δίνονται νόμιμα για υιοθεσια με την εποπτεία των δήμων