• Σχόλιο του χρήστη 'Σινη Ελισαβετ Σουελεν' | 2 Ιουλίου 2020, 13:37

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Του φιλοζωικού σωματείου «ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΣ ΣΑΜΑΝΟΣ» σε σχέση με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Άρθρο 8: [...] Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση και λειτουργία σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, καταφυγίων κάθε είδους αδέσποτων ζώων.» Σε σχέση με την εισαγωγή της ως άνω διάταξης, που θα επιτρέψει την ίδρυση καταφυγίων εντός δασικών εκτάσεων, υπό την προϋπόθεση χορήγησης όλων των αναγκαίων αδειών που απαιτούνται για την νόμιμη λειτουργία αυτών, το σωματείο μας διάκειται θετικά απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη. Σαν σωματείο αυτό που διαχρονικά αιτούμαστε είναι η ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης των αδεσπότων ζώων από τον αρμόδιο Δήμο, όπως η νομοθεσία έχει εδώ και χρόνια ορίσει, προκειμένου να περιοριστεί παντός είδους εκμετάλλευση από διάφορους επιτήδειους σε βάρος των αθώων αδέσποτων ψυχών. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα των Δήμων, οι οποίοι κωλυσιεργούν εδώ και χρόνια και δεν προβαίνουν στην ίδρυση των καταφυγίων, είναι η επικαλούμενη έλλειψη κατάλληλων εκτάσεων ιδιοκτησίας τους, που να πληρούν τις εκ του Νόμου προδιαγραφές για να ιδρυθούν εντός αυτών τα καταφύγια. Ο αυτός ισχυρισμός μάλιστα αποτελεί και την απάντηση του Δήμου Πατρέων στο πάγιο αίτημα μας για ίδρυση δημοτικού καταφυγίου. Πλέον με την δυνατότητα ίδρυσης καταφυγίου σε δασικές εκτάσεις λύνεται πια το χρόνιο πρόβλημα έλλειψης χώρου. Το σωματείο μας γνωρίζει πολύ καλά ότι καμία λύση δεν είναι πανάκεια και κανένα πρόβλημα, τόσο σοβαρό όσο αυτό των αδεσπότων στην Ελλάδα δεν θα λυθεί από την μία στιγμή στην άλλη. Θεωρεί όμως ότι αυτή η λύση είναι προς την σωστή κατεύθυνση, καθώς με την παροχή των καταλλήλων χώρων από τα δασαρχεία στους Δήμους ώστε να ιδρυθούν καταφύγια, πλέον οι Δήμοι θα αναγκαστούν να πράξουν τα δέοντα, να τηρήσουν την νομοθεσία και να αναλάβουν πραγματικά την διαχείριση των αδεσπότων ζώων, την οποία επί χρόνια λυμαίνονται επιτήδειοι για επίτευξη ατομικού οφέλους. Άπαντες οι φιλόζωοι φυσικά θα πρέπει να παραμένουν σε επαγρύπνηση καθώς όπως προαναφέρθηκε η ίδρυση καταφυγίου δεν αποτελεί και εγγύηση ορθής λειτουργίας αυτού. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει άπαντες να σταθούμε και δίπλα αλλά και απέναντι στον Δήμο όταν αυτό χρειαστεί, προκειμένου να γίνει ορθή χρήση των πόρων και να δημιουργηθούν σύγχρονα καταφύγια που θα καλύπτουν πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες των ζώων των οποίων η διαβίωση σε αυτά θα γίνεται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και για όσο χρόνο ορίζει ο Νόμος. Ουδέποτε θα ανεχτούμε να στοιβάζονται τα ζώα σε κλουβιά και τα καταφύγια να μετατρέπονται σε εφ’ όρου ζωής κολαστήρια ως λύση, στο πρόβλημα υπερπληθυσμού των αδεσπότων ζώων . . Με τον παρόν δελτίο θέλουμε να αφυπνίσουμε τους φιλόζωους πολίτες να μελετήσουν οι ίδιοι το θέμα και να αξιολογήσουν τι είναι πραγματικά προς το συμφέρον των ζώων και να τοποθετηθούν στο σχετικό άρθρο στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2612 Με εκτίμηση Η πρόεδρος του σωματείου Σίνη Ελισάβετ Σουέλεν