• Σχόλιο του χρήστη 'Nature Friends Greece' | 8 Ιουλίου 2020, 10:28

    Να διαγραφείη πρόβλεψη για την τοποθέτηση φ/β, δηλαδή η παρακάτω πρόταση. "Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας..." Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει διατυπώσει και αναλύσει τις θέσεις του από το 2012 για "...τα Φωτοβολταϊκά, Αγροτική Γη υψηλής παραγωγικότητας και Δάση/ PVs, high-productivity farmland and forests. Οι θέσεις αναλυτικά στο σύνδεσμο https://bit.ly/3iGvybP