• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ' | 14 Ιουλίου 2020, 11:49

    Στο προτεινόμενο από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998 γίνεται η εξής προσθήκη όπως φαίνεται με κεφαλαία: «Αγροτεμάχια χαρακτηρισμένα ως αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας επί των οποίων υφίστανται νομίμως κτίρια και εγκαταστάσεις προ της 31.12.2019, μπορούν να αλλάξουν χρήση ώστε να αξιοποιηθούν για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΚΑΔ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4302/2014» Η παραγωγική αλυσίδα περιλαμβάνει σειρά ενεργειών που άρχονται της συγκομιδής πρώτης ύλης και λήγουν με τη διάθεση της στον τελικό καταναλωτή – αποδέκτη. Οι ενέργειες εκτός από την παραγωγή και τη μεταποίηση περιλαμβάνουν και την αποθήκευση και διανομή, η οποία στην πράξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτές και η απουσία της τις καθιστά λειτουργικά μη βιώσιμες. Συνεπώς όπου επιτρέπεται η δημιουργία χώρων μεταποίησης, θα πρέπει συνοδευτικά να επιτρέπονται και οι χρήσεις αποθήκευσης και διανομής με τη σημερινή σύγχρονή τους μορφή όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 4302/2014.