• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ' | 14 Ιουλίου 2020, 11:23

    Αντί της λέξης «νομίμως» που διαγράφεται, να προστεθεί μετά τη φράση «κτίρια και εγκαταστάσεις» η φράση «της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του Νόμου 4178/2013». Κρίνεται ότι η πρόταση προσθήκης της αναφοράς στο νόμο 4178/13 καλύπτει όλο το φάσμα κτιρίων και εγκαταστάσεων σε αυτές τις περιοχές.