• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΓΔΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ' | 28 Σεπτεμβρίου 2021, 14:39

    Τα πρόχειρα καταλύματα αδειοδοτούντε ευκολότερα από τις άλλες κατηγορίες, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια βελτίωσης.