• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ' | 29 Σεπτεμβρίου 2021, 19:59

    Να προβλεφθούν ξανά ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΚΤΗ.ΜΟ.Κ.) και city farm ως γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ αγροτικών και αστικών κοινωνιών και για λόγους καλής υγείας των αστών ...