• Σχόλιο του χρήστη 'MedINA' | 29 Σεπτεμβρίου 2021, 20:52

    Στις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τον τομέα της κτηνοτροφίας, και ως εκ τούτου αποτελούν αντικείμενο του παρόντος, θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί η κλιματική αλλαγή, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων, και η ευζωία του εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου.