• Σχόλιο του χρήστη 'Χρίστος Καλλίτσης' | 26 Αυγούστου 2010, 17:12

    (1.) Η invest in Greece λειτουργεί ως υπηρεσία για τη συμπλήρωση των φακέλων των «μεγάλων έργων» όταν η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου διαπιστώσει ελλείψεις στα δικαιολογητικά για την εκτέλεση των έργων. Οι προθεσμίες είναι πολύ μικρές: 15 ημερών. (2.) Και σε περίπτωση που γίνει καθυστέρηση μπορεί να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των αρμόδιων υπαλλήλων. Έχει παρατηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν πως οι διαταγές για εγκρίσεις και μη εγκρίσεις (συχνά σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος) έρχονται από τους επικεφαλής των υπουργείων και γι' αυτούς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη δίωξης. Είναι γνωστό πως το δημόσιο είναι αργό στους ρυθμούς του, στην περίπτωση των μεγάλων έργων ζητείται επιτάχυνση της λειτουργίας του σε ρυθμούς που θα υποβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με κινδύνους τόσο για τη βιωσιμότητα του έργου όσο και της κοινωνικής ισορροπίας. (3.) Είναι άδικο για τους υπόλοιπους που αιτούνται άδειες για την πραγματοποίηση έργων το ότι δεν υπάρχει μέριμνα για την επιτάχυνση του ρυθμού αδειοδότησής τους. Σε αντίθεση στα «μεγάλα έργα» αυτός ο χρόνος περιορίζεται στους 3 μήνες, χρονικό διάστημα, το οποίο είναι αφύσικο. Επίσης δεν δίνεται προτεραιότητα στη διαφάνεια της διαδικασίας αδειοδότησης ενός μεγάλου έργου.