• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΟΔΩΡΑ' | 31 Ιουλίου 2015, 13:56

    Ούτως ή άλλως, η εισήγηση για την πρόσληψη ή ανανέωση της σύμβασης επιτόπιου προσωπικού γίνεται από τον προϊστάμενο του ΓΤΕ. Ωστόσο, για ευνόητους λόγους η σύναψη των συμβάσεων του επιτόπιου προσωπικού των ΓΤΕ από τους προϊσταμένους των Γραφείων (προφανώς υπό την ιδιότητα τους ως «εκπροσώπων» της Υπηρεσίας στο εξωτερικό) προβλέπεται ήδη από το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, ισχύει δηλαδή εδώ και 20 χρόνια. Ανάλογη ρύθμιση, για τους ίδιους ευνόητους λόγους, ισχύει και για το προσωπικό ΙΔΟΧ των διπλωματικών Αρχών του ΥΠ.ΕΞ. (βλ. άρθρο 149 του Οργανισμού του ΥΠ.ΕΞ.: Ν. 3566/2007, βάσει του οποίου οι συμβάσεις καταρτίζονται από τον επικεφαλής της διπλωματικής Αρχής, ως εκπρόσωπο του ΥΠ.ΕΞ.., και όχι από τον Υπουργό Εξωτερικών ή το Γ.Γ. του Υπουργείου).