• Σχόλιο του χρήστη 'Vassilis Ksilouris' | 8 Ιουλίου 2016, 16:56

    Πώς προσδιορίζει ο Διαχειριστής τις λοιπές τεχνικές και άλλες ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, όπως προκύπτουν από το Νομο?