• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΣΡ' | 15 Ιουλίου 2016, 12:00

    Τα στοιχεία που συλλέγει ο Διαχειριστής με σκοπό τη φορολόγηση των επιχειρήσεων ΜΜΕ μπορούν να γνωστοποιούνται μόνο στην αρμόδια φορολογική αρχή, ήτοι την αρμόδια ΔΟΥ, και όχι στη Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως Ρυθμιστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 9 ΣχΝ. Το ίδιο πρόβλημα δημιουργεί και η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ΣχΝ, που προβλέπει ότι η Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έχει πρόσβαση στο σύνολο των συναλλαγών του Συστήματος.