• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΣΡ' | 15 Ιουλίου 2016, 12:10

    Με το άρθρο 9 του ΣχΝ ο έλεγχος της νόμιμης και διαφανούς δραστηριότητας των ΜΜΕ στον τομέα της διάθεσης και τιμολόγησης του διαφημιστικού τους χρόνου ανατίθεται στη Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στην οποία ανατίθενται αρμοδιότητες εποπτείας του Διαχειριστή του Συστήματος, κατά παράβαση της αποκλειστικής αρμοδιότητας της συνταγματικώς κατοχυρωμένης Ανεξάρτητης Αρχής. Δίνεται δε η δυνατότητα (στον Διαχειριστή ή τον Ρυθμιστή;) μεταβίβασης των καθηκόντων του Διαχειριστή σε τρίτους, ήτοι σε εταιρεία που δεν έχει τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα που αναφέρονται για τον αδειοδοτημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Διαχειριστή.