Άρθρο 09 – Ρυθμιστής Συστήματος και αρμοδιότητες αυτού

1. Ως Ρυθμιστής του Συστήματος ορίζεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
2. Ο Ρυθμιστής είναι αρμόδιος για την εποπτεία του Διαχειριστή του Συστήματος και των τρίτων που αναλαμβάνουν κατ’ ανάθεση την εκτέλεση καθηκόντων του Διαχειριστή του Συστήματος καθώς και εν γένει για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.
3. Ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη λειτουργία του Συστήματος.
4. Διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των Συναλλαγών που τηρεί ο Διαχειριστής προκειμένου να λαμβάνει έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα βελτίωσης του Συστήματος.
5. Παρακολουθεί και αξιολογεί τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή του Συστήματος.

 • 24 Ιουλίου 2016, 20:17 | Γιώργος Πολίτης

  Πως θα διασφαλιστεί η έννοια της εμπιστευτικότητας των συναλλασσομένων αν ο ρυθμιστής του συστήματος γνωρίζει όλες τις συναλλαγές; Τοιουτοτρόπως πως θα ασκηθεί οποιουδήποτε είδους εμπορική πολιτική από τα μέσα, όταν όλοι οι διαφημιζόμενοι θα γνωρίζουν το κόστος του διαφημιστικού προγράμματος των ανταγωνιστών και όχι μόνο;

 • 15 Ιουλίου 2016, 12:50 | ΕΣΡ

  (συνέχεια στο σχόλιο επί του άρθρου 9)

  Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000 το ΕΣΡ ασκεί τον προβλεπόμενο στο Σύνταγμα (άρθρο 15 παρ. 2 Σ) άμεσο έλεγχο του Κράτους στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με την έκδοση εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων.

  Ειδικότερα προβλέπεται ότι το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών (στ. β΄). Παράλληλα επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 και 12 και 15 παρ. 3 του Ν. 2644/1998 (στ. ε΄).

  Με το άρθρο 12 του ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2644/1997, οι τηλεοπτικοί φορείς υποχρεούνται να καταρτίζουν τιμοκατάλογο για τη διάθεση του διαφημιστικού τους χρόνου, που υποβάλλουν το τιμοκατάλογο αυτό στην οικεία ΔΟΥ, καθώς και να εκδίδουν τα σχετικά τιμολόγια. Υποχρεούνται επίσης να τηρούν «τριπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, στο οποίο να εμφανίζονται ανά ημέρα η ανά έκδοση οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται» (άρθρο 12 παρ. 12). Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών επισύρει μεταξύ άλλων και τη επιβολή διοικητικών κυρώσεων από το ΕΣΡ (άρθρο 12 παρ. 14).

 • 15 Ιουλίου 2016, 12:10 | ΕΣΡ

  Με το άρθρο 9 του ΣχΝ ο έλεγχος της νόμιμης και διαφανούς δραστηριότητας των ΜΜΕ στον τομέα της διάθεσης και τιμολόγησης του διαφημιστικού τους χρόνου ανατίθεται στη Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στην οποία ανατίθενται αρμοδιότητες εποπτείας του Διαχειριστή του Συστήματος, κατά παράβαση της αποκλειστικής αρμοδιότητας της συνταγματικώς κατοχυρωμένης Ανεξάρτητης Αρχής. Δίνεται δε η δυνατότητα (στον Διαχειριστή ή τον Ρυθμιστή;) μεταβίβασης των καθηκόντων του Διαχειριστή σε τρίτους, ήτοι σε εταιρεία που δεν έχει τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα που αναφέρονται για τον αδειοδοτημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Διαχειριστή.

 • 8 Ιουλίου 2016, 16:42 | Vassilis Ksilouris

  Θα υπάρχουν στατιστικά που θα επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν ή ακόμα και να διατεθούν σε κάθε συμμετέχοντα για να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω υπολογισμούς?

 • 4 Ιουλίου 2016, 10:41 | Νίκος Κονταράκης

  Είναι κρίσιμη η παράγραφος 4 που αναφέρεται στην πρόσβαση του ρυθμιστή στα στοιχεία συναλλαγών. Θα πρέπει τα στοιχεία συναλλαγών που δίνεται πρόσβαση από τον διαχειριστή να είναι συγκεντρωτικά (όπως και στο χρηματιστήριο αξιών). Τα συγκεκριμένο επίπεδο πληροφόρησης καλύπτει πλήρως την ανάγκη του κράτους σε στατιστικά στοιχεία για εποπτικούς και φορολογικούς λόγους.

 • 1 Ιουλίου 2016, 19:43 | Μανωλης Κουτσογερας

  Ειναι εξαιρετικα κρισιμο το σημειο της εμπιστευτικοτητας. Σε καμια περιπτωση δε θα πρεπει τα στοιχεια της εκαστοτε καμπανιας να ειναι διαθεσιμα σε οποιονδηποτε. Υποθετω οτι καποια στατιστικα στοιχεια θα ειναι διαθεσιμα αλλα θα πρεπει να εξασφαλιστει ενα οριο σχετικα με το ποιος και σε τι επιπεδο θα εχει προσβαση σε τετοιου τυπου εμπιστευτικα στοιχεια.

 • 1 Ιουλίου 2016, 14:40 | Yannis Alexandrou

  Επομένως ο Ρθυμιστής θα έχει πρόσβαση σε ΟΛΑ τα δεδομένα των διαφημιζομένων, συμπεριλαμβανομένων διαθέσιμων budget, πρώτους χρόνους airing τηλεοπτικών σποτ? Πως διασφαλίζεται το σχετικό confidentiality?