• Σχόλιο του χρήστη 'george maniatis' | 17 Ιουλίου 2016, 20:25

    γιατί συστηνεται στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και επικοινωνίας το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα? δεν θα έπρεπε τέτοιες αρμοδιότητες να υπάγονται σε ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, τρίτες τόσο προς την κυβέρνηση όσο κ προς την ''αγορά''? στο ίδιο άρθρο 1 υπάρχει αναφορά ότι διαμέσου του συστηματος θα διενεργούνται όλες οι αγοραπωλησίες, σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά τηλεοτπικά μέσα? εννοούνται τα περιφερειακά και τα συνδρομητικά? γιατί παρακάτω η αναφορά ''επικεντρώνεται'' στα εθνικής εμβέλειας γενικού περιέχομενου μόνο.