• Σχόλιο του χρήστη 'george maniatis' | 17 Ιουλίου 2016, 20:54

    ο ορισμός των όρων ''διαφημιστικός χρόνος', ''χορηγία΄', ''προιοντική τοποθετηση''κλπ. είναι η κατά το ευρωπαικό πλάισιο ερμηνεία ή ισχύει κάτι νέο?