• Σχόλιο του χρήστη 'Λευτέρης Παπαδόπουλος' | 21 Ιουλίου 2016, 00:42

    Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς ορίζεται, από το παρόν σχέδιο νόμου, ότι πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Για τους αγοραστές όμως πώς διασφαλίζεται η νομιμότητα τους και η φερεγγυότητα τους δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνει και "...κάθε άλλο πρόσωπο";