Άρθρο 04 – Υποχρέωση συμμετοχής στο Σύστημα

Υποχρέωση συμμετοχής στο Σύστημα έχουν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, οι διαφημιστικές εταιρίες, οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την διαφήμιση των διαφημιζομένων (media shops), οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις ως και κάθε άλλο πρόσωπο που διενεργεί Συναλλαγές μονάδων Διαφημιστικού Χρόνου.

  • 24 Ιουλίου 2016, 21:26 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΑΤΗ

    Γιατί είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στο σύστημα μόνο των καναλιών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου;Δεν δημιουργούνται έτσι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των άλλων καναλιών (τοπικών,συνδρομητικών κλπ) αλλά και των άλλων μέσων(ραδιοφωνο κλπ)?

  • 21 Ιουλίου 2016, 00:42 | Λευτέρης Παπαδόπουλος

    Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς ορίζεται, από το παρόν σχέδιο νόμου, ότι πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Για τους αγοραστές όμως πώς διασφαλίζεται η νομιμότητα τους και η φερεγγυότητα τους δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνει και «…κάθε άλλο πρόσωπο»;