• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Γερασίμου' | 21 Ιουλίου 2016, 01:52

    Θα πρέπει να διευκρινιστούν και να αποσαφηνιστούν οι όροι "αποτελεσματική και αμερόληπτη λειτουργία¨ (6.1) και "δίκαιη διεξαγωγή συναλλαγών" (6.6) και πώς αυτά επιτυγχάνονται διότι υπάρχει ο κίνδυνος υψηλής παρεμβατικότητας με αδιαφανή κριτήρια.