• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Πολίτης' | 21 Ιουλίου 2016, 01:56

    Θα υπάρχει πακέτο μηνυμάτων προς δημοπράτηση; Θα υπάρχει δυνατότητα το "προϊόν" (κατά τον ορισμό του άρθρου 2, εδαφίου 4) να συντίθεται και από διαφημιστικό χρόνο και από χορηγίες και από τοποθέτηση προϊόντος; Το "προϊόν" θα περιλαμβάνει μόνο διαφημιστικό χρόνο συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (ημέρας, εβδομάδας, μήνα) ή θα μπορεί να αναφέρεται σε αγορές ευρύτερης χρονικής περιόδου;