Άρθρο 04 Α – Τρόπος Λειτουργίας Συστήματος

Οι δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, οι οποίοι διαθέτουν διαφημιστικό χρόνο (προϊόν συναλλαγής), καθορίζουν την αρχική τιμή πώλησης και οι διαφημιζόμενοι, φυσικά, νομικά πρόσωπα ή και media shops αγοράζουν το διαφημιστικό χρόνο που εξυπηρετεί τους σκοπούς τους μέσω της διαδικασίας δημοπράτησής του.

 • 21 Ιουλίου 2016, 01:56 | Γιώργος Πολίτης

  Θα υπάρχει πακέτο μηνυμάτων προς δημοπράτηση; Θα υπάρχει δυνατότητα το «προϊόν» (κατά τον ορισμό του άρθρου 2, εδαφίου 4) να συντίθεται και από διαφημιστικό χρόνο και από χορηγίες και από τοποθέτηση προϊόντος; Το «προϊόν» θα περιλαμβάνει μόνο διαφημιστικό χρόνο συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (ημέρας, εβδομάδας, μήνα) ή θα μπορεί να αναφέρεται σε αγορές ευρύτερης χρονικής περιόδου;

 • 21 Ιουλίου 2016, 01:54 | Μανώλης Γερασίμου

  Πως ορίζεται η διαδικασία δημοπράτησης; Δεδομένου ότι κάθε διαφημιζόμενος αγοράζει συνήθως ένα διαφημιστικό μήνυμα ανά εκπομπή, θα γίνεται δημοπράτηση για κάθε μήνυμα σε άλλη τιμή;

 • 15 Ιουλίου 2016, 12:20 | ΕΣΡ

  Ο καθορισμός της δημοπρασίας ως μοναδικής επιτρεπόμενης μεθόδου διάθεσης διαφημιστικού χρόνου στην αγορά (άρθρο 4Α του ΣχΝ) παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 Σ) και τη συνακόλουθη αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, χωρίς μάλιστα να γίνεται επίκληση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος προς αυτό. Περαιτέρω ενδέχεται να οδηγήσει σε νόθευση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, εφόσον με τη διαδικασία δημοπράτησης οι μικρότερες εταιρείες θα αδυνατούν να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες για την απόκτηση διαφημιστικού χρόνου ειδικώς στις ζώνες υψηλής τηλεθέασης (prime time). Το δε κόστος του υπερτιμολογημένου μέσω της δημοπράτησης τελικού προϊόντος θα μετακυλήσει στον τελικό καταναλωτή, αυξάνοντας με τη σειρά του το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 • 8 Ιουλίου 2016, 16:33 | Vassilis Ksilouris

  Γιατί προβλέπεται μόνο δημοπρασία? θα μπορούσε να δίνεται η δυνατότητα και δευτερογενώς να μπορεί κάποιος συμμετέχων να πουλήσει χρόνο που αγόρασε μέσα από το σύστημα και που ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί.