• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Πολίτης' | 21 Ιουλίου 2016, 01:43

    Πως διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα μεταξύ των συναλλασομένων είτε πρόκειται για μέσα είτε για διαφημιζόμενους (6.8);