• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Πολίτης' | 24 Ιουλίου 2016, 20:17

    Πως θα διασφαλιστεί η έννοια της εμπιστευτικότητας των συναλλασσομένων αν ο ρυθμιστής του συστήματος γνωρίζει όλες τις συναλλαγές; Τοιουτοτρόπως πως θα ασκηθεί οποιουδήποτε είδους εμπορική πολιτική από τα μέσα, όταν όλοι οι διαφημιζόμενοι θα γνωρίζουν το κόστος του διαφημιστικού προγράμματος των ανταγωνιστών και όχι μόνο;