• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Πολίτης' | 24 Ιουλίου 2016, 20:16

    Με βάση τα σημερινά δεδομένα της αγοράς το ετήσιο έσοδο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ ετησίως, με ανοικτό το δεδομένο της αύξησης αυτού σε παρόμοια πορεία της διαφημιστικής δαπάνης. Δεν θεωρείται πολύ μεγάλο το ποσό για τη συντήρηση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και του Συστήματος; Τι επιδράσεις θα έχει στην διαφημιστική αγορά η αφαίμαξη τέτοιου ποσού πέραν των απόλύσεων ξανά στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχων προσλήψεων στον δημόσιο τομέα;