• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΑΤΗ' | 24 Ιουλίου 2016, 21:26

    Γιατί είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στο σύστημα μόνο των καναλιών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου;Δεν δημιουργούνται έτσι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των άλλων καναλιών (τοπικών,συνδρομητικών κλπ) αλλά και των άλλων μέσων(ραδιοφωνο κλπ)?